Befair

โครงการ “โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท และเกียรติบัตร 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค 

 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ค้าขายโดยการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค
 3. เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 4. เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อเป็นผลงานและอาจต่อยอดโอกาสทางอาชีพในอนาคต 

หัวข้อ
“ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

กติกาการส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 1. มีเนื้อหาที่เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค สะท้อนสภาพปัญหา การเอาเปรียบและการละเมิดสิทธิ์ในสังคมไทย หรือสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ (ดูรายละเอียดภารกิจ ของ สคบ.ได้ที่ https://befair.mcot.net/ และ Facebook Page สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official ) 
 2. ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ (ยกเว้นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ บมจ. อสมท และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวด)
 3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้รายบุคคลและเป็นทีม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก)

 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 2 นาที format .mp4 แบบ HD ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1080p

 5. โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอสั้นๆ ในเฟซบุ๊กของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด @ocpb.officialและแฮชแท็ก #ผู้ประกอบการใจสะอาดปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
 6. ส่งรายละเอียดชื่อทีม ชื่อสมาชิกในทีม หรือชื่อบุคคลที่เข้าประกวด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ มาที่กล่องข้อความของ Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อใดๆ มาก่อน
 8. เนื้อหาของคลิปวิดีโอต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 10. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ

 11. ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ

 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 13. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 

 14. รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และเกียรติบัตร
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าเงินรางวัล

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

9 ต.ค. - 23 พ.ย. 2561

เปิดรับผลงาน

27 พ.ย. 2561 

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก ทาง Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official

29 พ.ย. 2561

ผู้ผ่านรอบแรกฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

13 ธ.ค. 2561

ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ
กติกาส่งผลงานรอบสุดท้าย (ก่อนเก็บคะแนนโหวต)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบส่งลิงค์ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ format .mp4 แบบ HD ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1080p ได้ 2 ช่องทางคือ
  • Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official หรือ @MCOT.Digital
  • กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.
 2. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณารอบสุดท้าย หากคลิปที่ทำการปรับแก้แล้วปรากฏข้อมูลทางกฎหมายที่ผิดจากข้อเท็จจริง หรือมีข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์คลิปดังกล่าวก่อนรอบโหวตลงคะแนนทาง Facebook

14 ธ.ค. 2561

 1. สามารถโหวตได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 12.00 น. - วันที่ 18 ธันวาคม เวลา 09.00 น. (ระบบจะทำการปิดรับคะแนนอัตโนมัติทันที)
 2. ผู้ร่วมโหวตสามารถชมผลงานคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ที่ Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official หรือ https://befair.mcot.net
 3. โหวตผ่านระบบ MASS POLL ที่หน้าเพจ Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official เท่านั้น
 4. ผู้โหวตต้อง Login Facebook และ 1 แอ็คเคานต์มีสิทธิโหวตได้ 1 ครั้งต่อวัน
 5. นับคะแนนโหวตจากระบบ MASS POLL เท่านั้น (Like และ Share คลิปวิดีโอไม่นับเป็นคะแนน) โดยคลิปวิดีโอที่มีคะแนนโหวตสูงสุดอันดับหนึ่ง จะได้รับรางวัลชนะเลิศ และคลิปวิดีโอที่มีคะแนนโหวตรองลงมาอีก 2 อันดับ จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้ง 2 รางวัล
 6. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บมจ. อสมท
 7. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 9 ทีมจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ

18 ธ.ค. 2561

งานประกาศผลรางวัล ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Mobirise

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(ocpb.official)

Address

บมจ. อสมท 
63/1 ถนน พระราม 9
แขวงและเขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

Contacts

Phone: 02-201-6143

Links

Facebook